top of page

I v a r  S o l b e r g

Ivar Solberg er utdannet ved Tromsø lærerskole, ved Nord-Norsk Musikkonservatorium og 3 år ved Norges musikkhøgskole. Han har utdanning som allmennlærer, vokalpedagog, musikkpedagog, (Cand. musique), og dirigent. I 1992 tok han hovedfag i musikkpedagogikk med kordirigering og vokalopplæring i kor som hovedemne ved NMH. Han har studert orkesterdireksjon hos Alf Aardal og Arnulv Hegstad.

Han har virket som kordirigent siden 1978, og har stiftet flere kor. Han stiftet i 1982 Sangkoret Canto Polare, i 1990 Oslo Vocalensemble, i 1992 Kammerkoret Ultima Thule, i 2000 Mannskoret Reale mannfolk og i 2002 Ungdomskoret Canto Polare. Han var også initiativtaker til, og musikalsk leder for Tromsø internasjonale korfestival, som i mange år var Norges eneste i sitt slag.

Han har med Kammerkoret Ultima Thule vunnet i alt seks 1. -priser i internasjonale korkonkurranser.

Han er mye brukt som kursholder i sitt spesialemne, ”Vokalopplæring av korister”, og er forfatter av boka ”Vokalopplæring i kor”.

Han mottok i 1998 Tromsø Kommunes Kulturpris for virksomheten innenfor Tromsøs musikkliv. I 2009 ble han utnevnt til æresmedlem i Foreningen for norske kordirigenter, FONOKO.

I 2012 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats innen korbevegelsen og idretten.

bottom of page