K o n t a k t  o s s

KONTAKT KORET
Vi øver hver onsdag fra 19:00 til 21:45

på Breivang videregående skole


KONTAKT DIRIGENTEN
Dirigent Ivar Solberg kan kontaktes på

telefon 413 35 291

e-post ivaresolberg@gmail.com

KONTAKT STYRELEDER
Styrets leder Gry Dons kan kontaktes på

telefon 924 22 045

e-post gry.dons@gmail.com

fb 20190116.jpg